Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Holstebro Kommune, Region Midtjylland og hele landet, 2016.

.

Tabel 1. Beskæftigelse og forsørgelse i 2016 for indbyggerne i hhv. Holstebro Kommune, Region Midtjylland og hele landet.

.
Selv om båden har set bedre dage, er garnet hængt til tørre og er klar til atter at komme på arbejde i den lavvandede Nissum Fjord. Der er en del restriktioner for erhvervsfiskeriet i fjorden. Således er fiskeri helt forbudt omkring udløbene af Damhus Å og Storå samt neden for Lyngholm Bakke, mens erhvervsfiskerne må overlade fiskeriet ved Thorsminde til lystfiskere med stang og snøre.
.
En medarbejder forarbejder tobak på Scandinavian Tobacco Groups nye fabrik på Valdemar Birns Vej 10 i Holstebro. Fabrikken åbnede i september 2014, og de omkring 100 ansatte producerer hovedsagelig fint skåret rulletobak.
.
Faerch er i dag en af Europas førende producenter af emballage til fødevarer med ca. 1.300 medarbejdere på seks fabrikker i Europa og ca. 500 ansatte i Holstebro.
.
På Tommelise 65‑69 i Holstebro har Realdania By og Byg opført de tre gårdhavehuse YES-tech, NOW-tech og NO-tech. Husene adskiller sig fra hinanden i teknologi og indretning ved at tage udgangspunkt i tre forskellige metoder til at fremme et sundt og godt indeklima. Boligerne er med til at danne ny viden og praktiske erfaringer for byggebranchen. Gårdhavehusene er tegnet af Pluskontoret Arkitekter og Lendager Group.
.
Hvide mink på minkfarm i Blodmose uden for Holstebro. Den brunlige masse oven på buret er minkfoder. Det fremstilles af bl.a. rejeaffald eller læggehøner, der ikke producerer æg nok. Holstebro Minkfoder Central a.m.b.a. har siden etableringen i 1960 sørget for lokalt produceret minkfoder til de omkringliggende minkavlere.
.

Tabel 2. Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Holstebro Kommune og hele landet i 2017.

.
Den 29. september 2018 blev sidste etape af motorvejen til Holstebro indviet med både motionsløb og vejfest.
.
Nørregade i det centrale Holstebro er på hele sin ca. 500 m lange strækning omdannet til gågade med et bredt udvalg af handels- og servicebutikker, caféer og restauranter.
.
Hos virksomheden Priess A/S fremstilles produkter til infrastruktur, forsyning og trafik. Her er en medarbejder i gang med at pakke en solcellemast af typen Plectre Sun. Solcellerne omsætter solens lys til elektricitet, og den overskydende energi lagres på et integreret batteri i masten. Energien kan bruges senere, fx efter mørkets frembrud.
.

De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Holstebro Kommune i november 2016.

.
Trafikterminalen i Holstebro blev renoveret i 2014. Terminalen er placeret ved siden af jernbanen og kobler således bus- og togtrafik både lokalt og regionalt.
.

Holstebro Kommune har en lang industriel tradition og et landbrug, der rummer nogle af Danmarks største minkfarme.

Størstedelen af erhvervslivet er koncentreret i kommunens centrum og klart største by, Holstebro.

Ud over at være industri-, handels- og kulturby er den Vestjyllands vigtigste militærby med det store dragonregiment. Den forholdsvis store offentlige beskæftigelse hænger ud over kasernen sammen med andre statslige arbejdspladser og med Regionshospitalet Holstebro.

I lighed med de fleste andre kommuner mistede Holstebro Kommune en del arbejdspladser som følge af finanskrisen fra 2008. Endnu i november 2016 var tabet ikke helt genvundet.

I september 2018 blev sidste del af Holstebromotorvejen indviet, og der er udlagt nye erhvervsområder med let adgang til den nye motorvej.

Staten besluttede i februar 2019, at der i havet ud for Nissum Fjord skal bygges en havvindmøllepark på mindst 800 megawatt. Den er navngivet Thor efter den nærmeste havn, Thorsminde. Parken skal tages i brug i årene 2024‑27 og ventes i både anlægs- og driftsfasen at give nye arbejdspladser i flere havne langs Vestkysten. Holstebro Kommune ser især muligheder i, at Thorsminde kan blive servicehavn, når parken er i drift.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2016 var der 28.203 (16‑64-årige), der arbejdede på ca. 3.100 arbejdssteder i Holstebro Kommune. I forhold til regionen er en større andel ansat inden for det offentlige samt de primære erhverv og industrien.

Primære erhverv

Med 4,2 % af beskæftigelsen inden for de primære erhverv fylder denne sektor noget mere i Holstebro Kommune end i regionen som helhed. Den animalske produktion er først og fremmest malkekvæg og svineproduktion med en økologisk andel for malkekvæg på 14 % og svin på 11 %. Desuden er der et stort opdræt af mink, hvor Holstebro Kommune indtager førstepladsen blandt landets 98 kommuner.

I Thorsminde Havn blev der i 2017 landet 1.459 tons fisk til en værdi af ca. 40 mio. kr. Det er helt overvejende danske skibe, der lander fisk til konsum, og målt på værdi har Thorsminde i en årrække været blandt landets ti største fiskerihavne.

Største minkproducent

Danmark er verdens største producent af minkskind, og en række af de største minkfarme ligger i Holstebro Kommune.

I august 2018 var der i det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR) anmeldt over to mio. mink fra farme i Holstebro Kommune. Det gjorde kommunen til landets førende på området.

Via store pelsauktioner hos Kopenhagen Fur i Glostrup Kommune går de fleste skind til eksport, især til Kina. Enkelte minkfarme i Holstebro Kommune er ejet af udenlandske investorer, hvoraf den største er det kinesiskejede UKF (DENMARK) A/S, men de fleste er ejet af danske landmænd.

Blandt de større avlere med over 50.000 mink var i 2018 bl.a. Burmølle Mink ApS, Agerlund Mink samt Kristian Harald Halgaards farm ved Tvis.

Industrien

Denne sektor er med 15,9 % af beskæftigelsen noget større i Holstebro Kommune end i regionen. De tre største brancher er fødevareindustrien, træ- og møbelindustrien samt metal- og maskinindustrien. Igennem flere generationer har tre virksomheder præget industrien i Holstebro: Tobaksproducenten Færch, jernstøberiet Vald. Birn og svine- og kreaturslagteriet Danish Crown.

Færch-koncernen afhændede i 2008 sin ejerandel i Skandinavisk Tobakskompagni (nu Scandinavian Tobacco Group), som fortsat har produktion i Holstebro.

Danish Crown lukkede i 2014 den sidste del af slagteriet, der tidligere var byens største private arbejdsplads. Derimod er Vald. Birn stadig en væsentlig industrivirksomhed i Holstebro med ca. 550 ansatte.

Plastfabrikken Faerch er gennem årene vokset til en af byens største private arbejdspladser med ca. 500 ansatte i Holstebro.

Trods lukningen af Danish Crowns slagteri er kommunens fødevareproduktion stadig betydelig. Blandt de større fødevarevirksomheder er fjerkræslagteriet HKScan Denmark A/S ved Vinderup, der beskæftiger ca. 600 ansatte, afdelinger af mejerikoncernen Arla Foods, der beskæftiger ca. 630 ansatte, og en afdeling af den svenske brødkoncern Lantmännen, Lantmännen Unibake Denmark A/S, der beskæftiger ca. 150 ansatte. Inden for træ- og møbelindustrien er de største virksomheder V.T.I. Vinderup Træindustri A/S, der producerer limtræ til mange formål og beskæftiger ca. 120 ansatte, og køkkenproducenten TMK A/S i Tvis med ca. 300 ansatte.

Transport, forsyning samt bygge og anlæg

Transport, forsyning og bygge og anlæg ligger med 8,8 % af beskæftigelsen noget under gennemsnittet for regionen. Den største del tegner bygge og anlæg sig for med 5,7 %. Med ca. 110 ansatte er entreprenørvirksomheden Gråkjær A/S blandt de få lidt større virksomheder. Gråkjær opfører erhvervs- og boligbyggeri og betegner sig selv som verdens første totalentreprenør med byggeri af landbaserede fiskeopdrætsanlæg verden over. Transportbranchen tegner sig for 2,4 % af beskæftigelsen, og forsyning for 0,6 %.

Handel, service og oplevelseserhverv

Handel, service og oplevelseserhverv udgør med 27,3 % af beskæftigelsen en lidt mindre andel end i regionen som helhed. De fleste beskæftigede findes inden for handel, som især er koncentreret i Holstebro.

Inden for engroshandel findes et par virksomheder med flere end 100 ansatte. Møbelgrossisten Actona Company A/S har hovedkvarter i Tvis lidt uden for Holstebro. Virksomheden beskæftiger verden over ca. 1.350 medarbejdere og er også involveret i selv at udvikle og producere møbler. Den anden større engrosvirksomhed er Creativ Company A/S, der har specialiseret sig i kreative produkter til hobby, fest og dekoration. Med afdelinger i en række lande og i Danmark beskæftiger virksomheden ca. 290 medarbejdere, hvoraf knap 200 er i Holstebro.

Servicevirksomhederne tegner sig for 5,5 % af beskæftigelsen, oplevelseserhvervene for 5,0 %. Kultur- og fritidsområdet står for 2,0 % af beskæftigelsen.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Denne sektor tegner sig for kun 7,4 % af beskæftigelsen, hvilket er en del under både regions- og landsniveauet. Virksomhederne i disse brancher er mindre, og de betjener hovedsagelig det lokale erhvervsliv. Til forretningsservice hører også medievirksomheder, hvor kommunen foruden det regionale dagblad, Dagbladet Holstebro, også huser DR’s P4 Midt & Vest og TV2’s TV MIDTVEST.

Offentlig administration, uddannelse samt sundheds-og socialvæsen

Med 36,4 % af beskæftigelsen udgør den offentlige sektor i Holstebro Kommune en noget større andel end i hele regionen (31,7 %). Det skyldes bl.a., at kommunen har en del regionale og statslige arbejdspladser. Med ca. 1.700 ansatte er Regionshospitalet Holstebro kommunens største arbejdssted.

Blandt de statslige arbejdspladser er Dragonkasernen med Jydske Dragonregiment. Hertil kommer hovedstationen for Midt- og Vestjyllands Politi, der med udflytning af politiets Administrativt Center Øst har fået tilført yderligere 122 arbejdspladser. Der er også statslige arbejdspladser i form af Retten i Holstebro og en afdeling af Udbetaling Danmark.

Størst beskæftigelse har socialsektoren med 11,6 % fulgt af sundhedssektoren med 9,6 %.

Med i alt 8,0 % udgør offentlig administration, politi og forsvar i Holstebro Kommune dobbelt så stor en andel som i hele regionen.

Familien Færch

Færchfamilien har i generationer sat sit præg på Holstebro. Selv om familien har trukket sig ud af de to store virksomheder, den havde grundlagt, er Færchfonden og familien stadig aktive i byen og omtalt også for indbyrdes retssager.

I 2008 trak familien sig helt fra tobaksproduktionen, der blev solgt til Skandinavisk Tobakskompagni (Scandinavian Tobacco Group), som i 2018 stadig har produktion af tobak i Holstebro med ca. 100 medarbejdere.

Færch Plast blev stiftet af Jørgen Færch i 1969 og har igennem årene udviklet sig til en førende international producent af fødevareemballage. I 2014 besluttede Færchfonden og familien at afhænde virksomheden til det svenske kapitalselskab EQT, der i 2017 videresolgte virksomheden til det amerikanske kapitalselskab Advent International. I marts 2019 blev navnet ændret til Faerch.

Færchfonden med en egenkapital på godt 1,6 mia. kr. (2017) støtter en lang række projekter inden for erhverv, kultur og uddannelse, ligesom fonden har aktier i Bang & Olufsen A/S og i Nupark Innovation A/S. Fondens erklærede mål er at skabe »et økosystem i verdensklasse for iværksætteri i Nordvestjylland«.

Hertil kommer, at flere personer fra familien stadig driver virksomhed i og uden for Holstebro. Jørgen Færchs datter Lone Færch og hendes søn Bjarke har investeret i Catering Danmark, der blandt andet står bag Kokken & Jomfruen. Desuden overtog de belysningsfirmaet Loevschall i Randers og har investeret i iværksættervirksomheden MODOS i Holstebro.

Pendling

Holstebro Kommune har en moderat pendling. 30,9 % af kommunens beskæftigede, svarende til 8.879 personer, pendlede i november 2016 til arbejde i andre kommuner. Flest pendlede til Herning (2.034) og Ringkøbing-Skjern Kommuner (1.414). Omvendt kom 33,8 % af de beskæftigede i Holstebro, svarende til 10.213 personer, fra andre kommuner. Flest kommer fra Struer (2.205) og Herning (2.185) Kommuner.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

Af Holstebros Kommunes befolkning var 51,2 % i arbejdsstyrken i 2016, hvilket er lidt over gennemsnittet for regionen og hele landet. De øvrige 48,8 % af befolkningen er primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. For de 16‑64-årige er der en erhvervsfrekvens på 77,9 % svarende til 26.950 personer. Det er lidt højere end gennemsnittet for regionen og for landet som helhed.

Socialgrupper, indkomst og formue

Med en gennemsnitsindkomst på 302.000 kr. i 2017 ligger Holstebroborgerne under landsgennemsnittet på 320.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var 1.804.000 kr. i 2017 – noget under landsgennemsnittet på 1.976.000 kr. I Holstebro Kommune er uligheden i indkomsten målt med Ginikoefficienten på 25,9 og dermed noget lavere end på landsplan (29,3).

Region Midtjylland har for 2017 opdelt alle sogne i fem sociogeografiske områder ud fra de voksne borgeres uddannelsesniveau, beskæftigelsesgrad og indkomstniveau. Holstebro Kommune er opdelt i 30 sogne, der fordeler sig på alle de fem typer af områder. Kommunen har 5.200 voksne borgere i de sogne, der har de højeste af de fem niveauer for uddannelse, beskæftigelsesgrad og indkomster. En lige så stor befolkningsgruppe (5.100 voksne) bor tilsvarende i et område med det laveste af de fem niveauer.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Holstebro Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked