I september 2016 deltog 25 mand fra 4. kompagni ved Jydske Dragonregiment i en øvelse i centrum af Holstebro. Kompagniets kerneopgaver er bl.a. angreb og fremrykning i uoverskueligt terræn som byområder og skov. Det 4. kompagnis personale har deltaget i operationer i Helmanprovinsen.
.
Sommeren 1953 så borgerne i Holstebro for første gang en kampvogn i gadebilledet. Efter fire dages besværlig transport på blokvogne langs den jyske højderyg blev de engelske Centurion-kampvogne læsset af og kunne ved egen kraft køre ind i byen. Her ses de på Herningvej. De i alt 216 Centurion-kampvogne, som det danske militær modtog, var en del af våbenhjælpen til Danmark.
.

I 1600-tallet var der indkvarteret dragoner på Holstebroegnen, og også siden har der i perioder været en militær tilstedeværelse i og omkring Holstebro. En egentlig kaserne med tilhørende permanent garnison kom først under den kolde krig. Det skete i forbindelse med omdannelsen af Jydske Dragonregiment fra et opklaringsregiment til et panserregiment, hvilket tog sin begyndelse i 1949. Regimentets arealer i Randers blev vurderet som uegnede til den nye organisation, der bl.a. omfattede kampvogne. I maj 1953 ankom den første af regimentets bataljoner til Holstebro, som siden har været regimentets garnisonsby. I konsekvens af forsvarsforliget 2018‑23 huser kasernen også staben for 1. Brigade, der bl.a. står for uddannelsen af hærens tropper til international tjeneste.

Jydske Dragonregiment er en del af hærens kamptropper og består af tre bataljoner samt Prinsens Musikkorps og tilhørende støtteorganisation. De tre bataljoner omfatter en panserbataljon udrustet med Leopard 2-kampvogne, en panserinfanteribataljon med infanterikampkøretøjer og endelig en uddannelsesbataljon, der forestår uddannelse af to værnepligtshold på ca. 300 værnepligtige hvert år. Jydske Dragonregiment er underlagt 1. Brigade, der er den ene af hærens to brigader.

Dragonkasernen er et af Holstebro Kommunes største arbejdssteder, og i 2018 var der ud over de værnepligtige mere end 1.000 ansatte. Forsvarsforliget 2018‑23 tilføjer yderligere ca. 280 jobs i løbet af perioden.

Kasernebyggeriet

Dragonkasernen Holstebro (også kendt som Holstebro Kaserne) blev opført i årene 1952‑54 efter en tegning af K. Jensen-Gaard fra Forsvarets Bygningstjeneste. I modsætning til tidligere perioders kasernebyggeri blev dragonkasernen bygget med en mere funktionalistisk tilgang. Det er et rødstensbyggeri i én etage, og der er ikke anvendt facadeudsmykning. Som en rygrad i midten ligger 15 indkvarteringsbygninger med garagepladser til kampvogne mv. på den ene side og kompagnibygninger og administration på den anden. Ved senere om- og tilbygninger er det oprindelige udtryk fastholdt.

I forbindelse med Golfkrigen 1990‑91 blev kasernen sat i beredskab til at modtage sårede fra den internationale styrke under FN, som skulle tvinge de irakiske styrker ud af Kuwait, og der blev derfor indrettet en større hospitalsafdeling i tidligere depotområder.

Kaserneområdet

Kasernen ligger i Holstebros sydvestlige udkant og grænser mod nord op til Ringvejen, mens den mod syd støder op til et større øvelsesterræn. Kaserneområdet er rigt udsmykket med kunst, mindesmærker og historiske genstande. En række mindesten og buster er opsat til minde om personel fra Jydske Dragonregiment faldet i international tjeneste. Vejnettet på og omkring kasernen er dels navngivet efter dræbt eller såret personel fra regimentet og dets forløbere, eksempelvis Niels Kjeldsensvej, dels efter prominente regimentschefer. Der er udstillet flere ældre pansrede køretøjer på kasernens område.

Kasernen huser også Jydske Dragonregiments historiske samling – Dragonmuseet. Det kom til kasernen i 2013 efter i en årrække at have hørt hjemme på Holstebro Museum.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse, sundhed og omsorg i Holstebro Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg