Vinderup har en befolkning på 3.151 og et areal på 232 ha. Byen ligger 17 km nordøst for Holstebro og 2 km øst for Venø Bugt i Limfjorden. Mellem byen og bugten ligger en engstrækning i en tunneldal, hvis laveste del var dækket af Littorinahavet og derfor er helt flad. Selve byen er anlagt lidt højere i udkanten af et moræneparti, der mod nord afløses af hedeslette. Skærbæk Å adskiller disse og udgør samtidig byens nordgrænse.

Vinderup har en ret kompakt byplan. Bymidten ligger i den nordlige del omkring gennemfartsvejen med station, dagligvarehandel, service og åbne byrum, bl.a. et lille lystanlæg. Udenom og især sydpå er udlagt parcelhuskvarterer. Det største af disse, Vindelevgård, ligger i sydøst og adskilt fra resten af byen af en smal grøn kile med sportsarealer. I kraft af denne udbygning ligger området med offentlige institutioner nær byens geografiske midte. Et erhvervsområde på godt 40 ha ligger helt frit i sydvest, en stålindustri ligger i østbyen, og et stort fjerkræslagteri 5 km nord for byen.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Vinderup er fra *1274, hvor formen Windorp optræder. I senere kilder findes former som Wyndrop (1441), Winnerup (1591) og Winderup (1610). Navnet er sammensat af et oprindeligt navn på Vinderup Å, gammeldansk Wind, med betydningen »sno« om et bugtet forløb i åen, og substantivet torp med betydningen »udflytterbebyggelse«. Navnet betyder således »udflytterbebyggelsen ved åen Wind«.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Holstebro Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer