Det centrale og nordlige Ulfborg, 2018. Trafik fra Ringkøbing kommer sydfra ind ad Herredsgade og møder trafikken fra Holstebro i Holmegade. Husene langs denne akse er overvejende toetages, delvis fritliggende og stilmæssigt stærkt varierede. Byens handels- og serviceaktiviteter samler sig især om krydset ved Harbogade-Bredgade. Tinghuset på Tingvej var rådhus til 2007 og er nu kulturcenter. Vest for Holmegade ligger skole, ældrecenter og sportsanlæg.
.

Ulfborg har en befolkning på 2.036 og et areal på 190 ha. Byen ligger 21 km sydvest for Holstebro. Herfra er der 4 km til Nissum Fjord og 12 km til Vesterhavet. Det flade og sandede landskab er en del af den store Skovbjerg Bakkeø, en moræneformation fra næstsidste istid. Det er mod vest og nord intensivt drænet og opdyrket, mens det lidt højere terræn mod øst og syd er skovklædt, bl.a. med Ulfborg Plantage.

Ulfborgs byplan er dels bestemt af Den Vestjyske Længdebane, også kaldet Esbjerg-Struer-banen, som har givet en skarp afgrænsning mod øst, dels af dennes spidse skæring med landevejen Holstebro-Ringkøbing. Kilen, hvori også stationen ligger, rummer et parcelhuskvarter fra årene før 2. Verdenskrig. Et større og nyere parcelhuskvarter med stisystem i byens nordvestlige kvadrant afgrænses af Ringvejen, som betjener trafikken mod Vesterhavet. Det rummelige erhvervskvarter sydpå i kilen afspejler industriens faldende betydning, men byens handelsliv nyder godt af det store opland med bl.a. fritidshusområdet Vester Husby. 3 km mod nord ligger Ulfborg Kirkeby, og lige så langt mod sydvest rager den rød- og hvidternede Tvindmølle højt op over grantræerne.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Ulfborg er fra *1231, hvor det indgår i herredsnavnet med formen Vlburgheret. I senere kilder findes former som Vlburgh (1317‑19), Wlborre (1461), Wulborg (1497) samt Vlfborrig (1664). Navnet er formentlig sammensat med substantivet uld, som er foreneligt med navnets overlevering og den lokale udtale. Efterleddet er substantivet gammeldansk burgh, som betyder »borg«, her brugt i betydningen »bakke«. Navnet sigter således formentlig til en bakke, hvor man har samlet får til klipning af uld.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Holstebro Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer