Dette luftfoto fra 1958 giver et godt indtryk af Ulfborgs opbygning. Mod øst ses jernbanen med stationsbygningen fra 1875. Den store bygning bag stationen er jernbanehotellet, der – da fotoet blev taget – hed Christoffersens Hotel. Bygningen blev nedrevet i 1989.
.

På Skovgaardvej ligger den gråpudsede stationsbygning (1875) og det statelige toetages posthus i rød blankmur (1892). Begge har nu ændret funktion. Overfor er der i 2013 opført et enetages gråt lægehus af ATRA arkitekter A/S.

Ulfborgs ældre bebyggelse ligger især langs landevejen nord-syd (Herredsgade-Holmegade), Bredgade fra stationen mod vest og dens forlængelse, Harbogade. Ulfborgs ældre bebyggelse er i høj grad præget af Bedre Byggeskik-bevægelsens arkitekturidealer. En af de drivende kræfter i Nordvestjylland var købmand H.J. Aastrup, hvis ejendom ligger på hjørnet af Harbogade og Herredsgade. Murermester Chr. Christensen Vejgaard har bygget mange af byens Bedre Byggeskik-huse. Hans eget hus, Herredsgade 22, er opført i 1918. Det står i blank mur i røde sten på en kampestenssokkel, med helvalmet tag dækket af røde vingetegl. Huset har et fremskudt midterparti i 2½ etage. Under taget ses en kraftigt profileret, hvid gesims. Vejgaards mange huse er bygget over samme læst. Harbogade 48 er repræsentativt for typen. »Tinghuset«, Tingvej 5, er oprindelig et andelsmejeri.

Videre læsning

Læs mere om Ulfborg

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur