Det fredede Tinghus fra 1893 er bygget i nygotisk stil og har mange dekorative detaljer som de grønne glaserede formsten, der deler bygningen.
.

Et af de mest bemærkelsesværdige byggerier i Herning fra slutningen af 1800-tallet er Tinghuset i Østergade. Bygningen blev opført i 1893 af Claudius August Wiinholt og Andreas Hagerup og består af to fløje, der ligger vinkelret på hinanden. Tinghuset er, som de fleste danske tinghuse, der blev opført i slutningen af 1800-tallet, opført i nygotisk stil med et borglignende udtryk. Hovedfløjen er en toetages, grundmuret bygning i syv fag med et skiferbeklædt tag. Murene står i blank, rød mur over en granitsokkel, og murværket er udsmykket med mange spidsbuede blændinger, gesimser og sålbænke af grønne formsten. Dertil kommer en hovedgesims med dobbelt savsnit og spidsbuede vinduesåbninger med murstik samt en frise med kløverformede blændinger. Tinghuset blev fredet i 1982 og fungerer stadig som arresthus.

Videre læsning

Læs mere om Hernings arkitektur

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur