I 2010 blev kontorhuset Queens Corner indviet. Bygningen, der er tegnet af tegnestuen Henning Larsen, er beklædt med indisk granit og omfatter en del fællesfaciliteter som kantine, tagterrasse og mødelokaler.
.

Hernings arkitektur bærer præg af, at byen er relativt ung. Det første byggeboom fandt sted fra 1880’erne og frem til 1. Verdenskrig, og husene fra denne periode blev opført i en tidstypisk historicistisk stil med karakteristiske vestjyske træk. De fleste huse blev bygget i røde mursten med dekorative detaljer i form af gesimser, murstik, blændingsfelter og indfatninger omkring vinduerne. Tagbelægningen var oftest naturskifer eller tegl. Generelt fremstår husene harmoniske, dog med en lidt tung stil pga. de mange dekorative elementer, selv på mindre byhuse. Et af de mest bemærkelsesværdige byggerier fra denne periode er Tinghuset i Østergade.

Lige omkring 1. Verdenskrig blev der opført en del villaer tæt på bymidten, og udstykningerne i form af lange, smalle parceller medvirkede til, at der opstod en særlig Herningbyggestil med store, fritliggende, gavlvendte huse, hvor indgangen er placeret i langsiderne, og vinduerne sidder i gavlene. Byens øvrige arkitektur var inspireret af den landsdækkende Bedre Byggeskik-bevægelse med et harmonisk og enkelt udtryk i røde mursten samt hvidmalede gesimser og vinduer. I løbet af 1930’erne slog den funktionalistiske stil igennem med bungalowhuse med pudsede facader uden dekorative elementer og tage med lav hældning. Der udover er husene karakteriseret ved store vinduespartier, især hjørnevinduerne, der giver et stort lysindfald til de bagvedliggende rum.

Efter 2. Verdenskrig oplevede byen endnu en ekspansion i form af udstykninger med parcelhusområder i tidstypisk udformning. Parcelhusene blev opført som længehuse i en etage med et lavt sadeltag i enten tegl eller eternit og med træbeklædte gavle. Husene er af mursten og har store vinduespartier ved opholdsstuen, mens værelserne har mindre, kvadratiske vinduer.

Derudover blev byen udvidet med industriområder, hvor især bygningerne i Birk Centerpark er fremtrædende.

Videre læsning

Læs mere om Herning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur