Kig mod nordøst fra Nørregade, hvor Vinderups hovedgade krydser jernbanen. Til venstre i billedet ses Hotel Vinderup, og th. ses Vinderup Egnshistoriske Arkiv. Vinderup Station, der betjener Langå-Struer-banen, ligger umiddelbart øst for hotellet.
.

Tættest på krydset mellem jernbanen og Nørregade/Søndergade ligger Hotel Vinderup (opført 1904) med teatersal (1916), bygget i røde mursten og overdådigt udsmykket med hvide dekorationer i begge etager. Stationsbygningen fra 1915 er tegnet af DSB’s hovedarkitekt, Heinrich Wenck. Bebyggelsen langs Nørregade er tættest på jernbanen præget af toetages rødstensbygninger med butikker i gadeplan, biograf (fra 1939) og bodegaer; derefter af villaer i 1½ etage, flere med en midterkvist og halvvalmede gavle. Langs Søndergade er adskillige bygninger i 2½ etage; også her er røde mursten det dominerende materiale. Alfred Priess’ hjørneejendom (Søndergade 21) fra 1932 udmærker sig med sine vandrette linjer. Søndergade 24, 25 og 32 er typiske arbejder af Viborgarkitekten Søren Vig-Nielsen, der også har tegnet Nørregade 13 og 17 og Sevelvej 34. På gadens vestside findes en række af de oprindelige, beskedne enetages længehuse. På kirkepladsen er der i 2015 indviet et nyt kirke- og kulturhus af Hvam Arkitekter & Ingeniører. Vinderups 19 m høje vandtårn fra 1926 er en markant rund murstensbygning med en ottekantet overdel. Uden om Vinderups ældre bebyggelse er der vokset store parcelhuskvarterer op. Siden omkring år 2000 er der vest for byen bygget et større industrikvarter med bygninger med store, ret forskellige voluminer og udformninger.

Videre læsning

Læs mere om Vinderup

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur