NV voldgrav, set fra NV
.
NV voldgrav, set fra SV
.
træbro over voldgrav, set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282469
Sted- og lokalitetsnummer
030405-633
Anlæg
Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Vejdæmning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Del af voldgrav ved Anneberggård. Den på ejendommene beliggende nordlige og sydlige del af voldgraven ved Anneberggård. Voldgraven omgiver den omtrent kvadratiske lave borgbanke (ca. 105 x 105 m). Graven er 12-15 m bred og vandfyldt. Den vestlige del af den søndre voldgrav har form som en ca. 50 x 60 m stor sø. Over den nordre grav fører en ca. 40 m bred dæmning, over den vestre og østre voldgrav går dæmninger, der er henholdsvis 6 og 24 m brede. Over den smalle del af den søndre voldgrav fø- rer en spinkel træbro. På bredderne langs det sydøstlige hjørne af voldgraven samt langs den vestre gravs ydre kant er træer og buske, iøvrigt er kanterne græsklædte. Fredning og grænsen forløber 1 m fra voldgravens overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, beplantning, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må ikke ske uden rigsantikvarens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldgrav ved Anneberggård. Ca.300 m.l, ca.150 m.br. Graven omgiver den lave borgbanke, der er omtrent kvadratisk, ca.105 x 105 m. Graven er vandfyldt og 12-15 m. bred. Mod sydvest udvider den sig til en sø på ca.50 x 60 m. Over den nordre grav går en ca.40 m bred dæmning, over vestre og østre grav går dæmningen, der er henholdsvis 6 m og 24 m brede. Mod sydøst er rester af en træbro. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVandfyldt grav
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Vejdæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Vandfyldt grav

Voldgrav, gravet kanal anvendt som befæstningsanlæg i forbindelse med borge. I Danmark kendes voldgrave fra forhistoriske anlæg, fx trelleborge. De fleste af borgene i middelalderen var befæstet med en eller flere volde og grave. Voldgrave forekommer som regel sammen med en vold, men kan også optræde alene eller sammen med en ringmur. De kan være tørre eller fyldt med vand. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links