graven set mod avlsbygningerne
.
gravenøstlige del
.
gravens sydvestlige del
.

Faktaboks

Kommune
Langeland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
441823
Sted- og lokalitetsnummer
090301-24
Anlæg
Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldgrav ved Hjortholm. Den bevarede rest af voldgraven omkring det gamle Hjortholm er ca. 160 m lang og ca. 15 m bred. Graven strækker sig fra et punkt, ca. 60 m syd for den nuværende hovedbygnings syd- vestre hjørne, og går i en bue mod vest og nord. Graven er for størstedelens vedkomende vandfyldt, dog er de nordligste ca. 30 m dels sump, dels udtørret. Grænsen for det fredede areal forløber langs gravens øvre kant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Bortset fra friholdelse for grøde og lignende må oprensning af voldgraven samt for- sætlig ændring af vandstanden først finde sted efter forud- gående henvendelse til rigsantikvaren. Tilføjelse til dok., lyst 10/4 1972: Den i ovennævnte dokument beskrevne bevarede rest af vold- graven omkring Hjortholm er ca. 110 meter lang og IKKE som angivet ca. 160 m lang. Tingl.: 16/8 1972.

Undersøgelseshistorie

1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorForefundet som beskrevet på fredningskartotekskort. ** Seværdighedsforklaring ** Samspil med det nu eksisterende, meget værdifulde herregårdsmiljø. Bevoksning: 1982: Græs
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVandfyldt grav
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Herregårdsanlæg/Slot

Herregård, oprindelig en større gård, der tilhørte en herre, dvs. en adelsmand. Senere er betegnelsen herregård også kommet til at dække de større gårde, særlig sædegårde eller hovedgårde, hvorunder der hørte bøndergods. Læs videre her.

Vandfyldt grav

Voldgrav, gravet kanal anvendt som befæstningsanlæg i forbindelse med borge. I Danmark kendes voldgrave fra forhistoriske anlæg, fx trelleborge. De fleste af borgene i middelalderen var befæstet med en eller flere volde og grave. Voldgrave forekommer som regel sammen med en vold, men kan også optræde alene eller sammen med en ringmur. De kan være tørre eller fyldt med vand. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links