Fortidsmindet set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Langeland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
441811
Sted- og lokalitetsnummer
090301-5
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Stenkreds, 24 sten, 8 m i diameter, indenfor findes en lav højning. Ca. 100 m. N-NØ for toppen af Bøgebjerg og ca. 30 m. syd for skovvejen.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKreds af tæt satte, indtil meterstore sten, ca. 30 stk., 0,4 x 9,0 x 9,0 m. Flere sten indenfor kredsen, der omslutter en svag højning. Beliggende på lille højning umiddelbart NNØ for den markante bakke "Bøgebjerg". I nyplantning (gran), der ikke overholder § 53, men går indtil 2 m. fra kredsen. Arealet indenfor kredsen er ikke tilplantet, men helt bevokset med urter, der slører stenene i en sådan grad, at der ikke toges foto. Ved rydning af skov forud for nuplantning er der afbrændt kvas på området, uden at dette dog kan ses at have forvoldt nogen skade. Aftalt med ejer, at de for tæt på kredsen plantede træer fjernes indtil en afstand af 5 m. fra stenene.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links