Kammer set fra nord
.
Fortidsmindet set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Langeland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
441815
Sted- og lokalitetsnummer
090307-23
Anlæg
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Jættestue, 10 bæresten, 2 dæksten.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJættestue i langhøj, 3,0 x 28,0 x 12,0 m., N/S-orienteret. I ahornkultur ca. 10-15 år gammel, selvsået på og umiddelbart omkring højen (§ 53). Selve højen, hvori jættestuekammeret er, er vistnok rektangulær, omsat med ret små randsten og måler 18,0 x 9,5 m. Mod N forlænges den dog ca. 10 m. i en lavere, med meterstore sten oversået højning, hvor tilstedeværelsen af endnu et (nu ødelagt) kammer ikke kan udelukkes. Også S for højen ses en del store sten indtil en afstand af 10 m. fra S-lige randstensrække. Målsangivelserne i rubrik omfatter hele dette område. Højen er ca. 2 m. høj over randstensniveau, men er anlagt på en naturlig (?) banke. Af kammeret ses 12-15 randsten og 2 noget nedskredne dæksten over kammerets S-lige del. På N-ligste dæksten mindst 7 skåltegn. N-lige del af kammeret er uden dæksten. Kammeret er rektangulært, 5,0-7,5 m. langt (uvist) og 2 m. bredt. Af gangen ses intet spor. S for dækstenene en fordybning (mulig S-ligste del af kammeret) omkring hvilke nogle tildels sprængte sten. Kammerets afslutning mod S kan derfor ikke påvises sikkert. Udtyndingskvas tæt ved højen. ** Seværdighedsforklaring ** Allerede nu fremtræder jættestuen som et smukt og stemningsfyldt oldtidsminde, imponerende ved sin markant høje beliggenhed på en formentlig naturlig banke tæt Ø for skovbryn. Kunne ved soignering og en let restaurering, evt. i forbindelse med undersøgelse, blive et endog meget seværdigt mindesmærke. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Selvsåede ahorn beskrevet i 1982 er nu vokset til samtidig med, at der er kommet yngre ahorn til. Der er lav brombær.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links