Fortidsmindet set fra syd
.
Fortidsmindet set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Langeland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
441812
Sted- og lokalitetsnummer
090301-4
Anlæg
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Jættestue, hvoraf 4 bæresten og 1 dæksten bevaret, kamret 2 x 1,5 m. Ca. 100 m. syd for landevejen.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor(Del af) jættestuekammer, 0,8 x 4,0 x 2,0 m., på bakkefod i skov. Med sikkerhed kan konstateres toppene af 4 næsten helt jorddækkede bæresten, udgørende det nordvestre hjørne af et retvinklet kammer. 1 delvis nedskredet dæksten. Flere mulige bæresten kan anes i skovbunden mod S og Ø. Kammers indvendige mål minimum 1,5 x 2,0 m. Orienteret VNV/ØSØ. En lille skovvej forløber Ø/V kun 1 m. N for kammeret. Meget dybe hjulspor i lerbund, fortsat og/eller udvidet kørsel vil kunne udgøre en trussel. En sten (randsten ?) ses i hjulsporets N-lige kant. Bevoksning: 1982: Mos og Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet er en megalit, der ligger i skov. Det er svært erkendeligt. Der ses fire sten, som formodentlig er bæresten, hvor af minimum én er flyttet fra sin oprindelige placering. Den tidligere beskrevne dæksten mangler.
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links