Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
181513
Sted- og lokalitetsnummer
140802-16
Anlæg
Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

VOLDGRAVE VED HOLBÆKGÅRD De vandfyldte voldgrave henholdsvis vest og øst for Holbækgård: 1. En halvrund, ca. 70 m lang og ca. 16 m bred grav, hvis nordre østende afsluttes med den stensætning, medens der ved sydenden findes et stemmeværk. Graven, hvis skrænter er indtil 2 m høje over vandspejlet, ligger vest for den i henhold til bygnings- fredningsloven i kl.B fredede hovedbygning. 2. En ca. 80 m lang og 6,5 m bred grav, hvis kanter er stensatte. Den overskæres af en ca. 10 m bred vejdæmning. Graven ligger ca. 50 m øst for ovennævnte hovedbygning. Fredningsgrænsen forløber langs gravenes øvre kanter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted i samråd med rigsanti- kvaren.

Undersøgelseshistorie

1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHelt som beskrevet i fredningstext. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig i sammenhæng med den fredede hovedbygning samt øvrige park- og bygningsmiljø. Dog ingen off. adgang.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVandfyldt grave.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumDen østlige grav fundet som beskrevet. Rimelig høj og stabil vandstand. En del alger/grøde pga. meget nedbør. Den vestlige grav fundet som beskrevet. Rimelig høj og stabil vandstand. Klart vand. Flotte stensætninger langs kanterne.

Herregårdsanlæg/Slot

Herregård, oprindelig en større gård, der tilhørte en herre, dvs. en adelsmand. Senere er betegnelsen herregård også kommet til at dække de større gårde, særlig sædegårde eller hovedgårde, hvorunder der hørte bøndergods. Læs videre her.

Vandfyldt grav

Voldgrav, gravet kanal anvendt som befæstningsanlæg i forbindelse med borge. I Danmark kendes voldgrave fra forhistoriske anlæg, fx trelleborge. De fleste af borgene i middelalderen var befæstet med en eller flere volde og grave. Voldgrave forekommer som regel sammen med en vold, men kan også optræde alene eller sammen med en ringmur. De kan være tørre eller fyldt med vand. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links