Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
410952
Sted- og lokalitetsnummer
220205-76
Anlæg
Vandmølle, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Åbenrå ejerlav, art. 548, bd. I, parcel 106 og 199/105. -"- -"- art. 622, bd. I, parcel 381/70 og 382/70. -"- -"- art. 1115, bd. I, parcel 32 og 326/17. -"- -"- art. 1490, bd. I, parcel 564/69 og 119/69. Arealerne omkring Slotsvandmøllen. Grundstykkerne ved Slotsvandmøllen i Åbenrå indenfor en omkreds af 50 meter fra Slotsvandmøllen, dog hele parcel 564/69, liggende nordøst for møllen og ved sydsiden af Slotsgade. På arealerne må ikke opføres nogen bygning, foretages beplantning eller anden foranstaltning uden at Nationalmuseets og Fredningsnævnets godkendelse forud er indhentet. Kommunens ret til at lade udføre gade- og vejanlæg på grundstykkerne indskrænkes dog på ingen måde ved den skete fredning.

Undersøgelseshistorie

1940
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceN02 421/37, N02 421/39, N02 424/40. Sb. 22.02.05-76. Div. korrespond., besigtigelser, avisudklip m.m. af 1937-40 ang. Fredning af Slotsvandmøllen i Aabenraa.
1960
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceN02 1128/59, N02 254/60. Sb. 22.02.05-76. Div. korresp. af 1960 ang. Fredning af Slotsvandmøllen i Aabenraa.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterUspecificeret anlæg knyttet til sekundær subsistens
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2013
Museal forundersøgelse - Haderslev MuseumArkæologisk overvågning i forbindelse med gennembrydning af den fredede dæmning foran Slotsmøllen. Ved overvågningen blev der ikke registreret lagdeling eller andre arkæologiske anlæg udover selve dæmningsfylden.

Vandmølle

Vandmølle er en mølle, der drives ved hjælp af vandkraft. Vandmøller kendes fra Middelhavsområdet fra ca. 100 f.v.t. og beskrives ca. 30 f.v.t. af den romerske arkitekt og ingeniør Vitruvius. Teknikken nåede senest omkring år 1000 til Danmark, og de ældste skriftlige kilder nævner vandmøller i 1130'erne. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links