Den romanske Vejen Gamle Kirke, der blev revet ned i 1896, blev få år forinden fotograferet. Kirketomten er i dag bevaret som en markering på Vejen Kirkegård.
.

Vejen Præstegård er opført i 1851 nær kirkegården og den i 1896 nedrevne middelalderkirke. Embedsboligen blev imidlertid frasolgt i 1954. Bygherren, præsten Philip Chr. Fuglede, lod formentlig den anseelige præstegård opføre af førnævnte Peder Holden Hansen som et myndigt grundmuret og hvidkalket anlæg. Stuehuset er i to stokværk med omløbende båndgesims, facaderne er delt af glatte pilastre og med halvt afvalmet tegltag.

Præstegården er nedrevet.

De to præstegårde Vejen Præstegård og Malt gamle Præstegård er begge tegnet af den lokale bygmester Peder Holden Hansen, der satte et stort præg på egnen.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Præstegårde