.

Der er kendskab til 11 voldsteder i Vejen Kommune, hvoraf tre er helt forsvundet, og flere af de øvrige er stærkt nedpløjede og usikkert identificerede. Herudover er der kendskab til flere middelalderlige herregårdspladser, fx Sønderskov. Herregårdene Estrup og Sønderskov placerer sig vest for Vejen. De kendes fra 1400- og 1500-tallet, og gennem historien har både Estrup og Sønderskov flere gange været tæt forbundne gennem fælles ejerskab.

Middelalder

Syd for Sønder Hygum lå det lille voldsted Sønderholm, der tidligere bestod af en ca. 15 x 9 m banke, som på de tre sider var omgivet af grave. Der har tidligere været svage spor af en ca. 5 m bred ydervold mod øst, men alle spor af anlægget er væk. I Kong Valdemars Jordebog fra 1231 opregnes E Holm som kronens ejendom. Herefter er de skriftlige kilder tavse om stedet frem til 1484, hvor det var i privat eje. Gården var formentlig på dette tidspunkt flyttet til sin nuværende placering syd for Sønder Hygum.

Hvor Hærvejen krydsede Kongeå lå den kongelige borg Skodborghus. Voldstedet gennemskæres i dag af landevejen, og svagt synlige rester af den ca. 60 x 40 m store borgbanke er bevaret øst for vejen. I Klaskeroj nord for Jels ligger Jels Voldsted. Den 160 x 100 m store borgbanke ligger på et næs, der skyder ud i Midtsø.

Det anonyme og nu nedpløjede voldsted Dresvold ved Skodborg fremstod tidligere som en cirkulær, blot 0,5 m høj banke med en diameter på ca. 18 m. Banken har været omgivet af en ca. 5 m bred voldgrav, og der sås svage rester af en ydervold. Ladegården antages at have ligget på det højereliggende terræn mod nord. Her blev der i 1949 udgravet rester af et stenhus med kælder, hvis kampestensmure var bevaret i en højde af op til 1,7 m. Kælderrummet målte 6,15 x 3,15 m og var udstyret med lerstampet gulv og en bageovn. Nedtrådt i det ældste gulvlag fandtes en mønt slået under kong Christoffer 2., der regerede 1319‑26 og 1329‑32.

Barok

Sønderskov er oprindelig opført i renæssancen, men blev senere ombygget i barokstil. Mellem Brørup og Vejen lyser hvidkalkede Sønderskov op omgivet af voldgrav og tre skove, Nørreskov, Hjortehaven og Skovhoved, samt Kongeå, der løber bag skoven mod syd.

Siden 1990 har herregården huset Museet på Sønderskov, der i dag er et statsanerkendt kulturhistorisk museum for Vejen Kommune.

Historicisme

Ligesom Sønderskovs har Estrups anlæg rod i et ældre bygningsværk. I dag fremstår Estrup som en historicistisk herregård i nyrenæssancestil. Herregården Estrup ligger mellem Brørup og Vejen ved den gamle hovedvej, der endnu i dag skærer gennem anlægget med avlsgård og hovedbygning på hver sin side af vejen.

Estrup ejes i dag af Godsejer Christian Johannes Petersen og Hustru Anna Petersens Mindelegat. Der drives skovbrug, jagt, boligudlejning og landbrug på den bortforpagtede jord.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Vejen Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder