Hvor Hærvejen krydsede Kongeå lå den kongelige borg Skodborghus. Voldstedet gennemskæres i dag af landevejen, og svagt synlige rester af den ca. 60 x 40 m store borgbanke er bevaret øst for vejen. To årringsdateringer af pæle fra banken har givet årstallet 1362, hvilket passer med den første omtale i 1368, hvor sønnerne af den holstenske grev Gerhard belejrede borgen på et tidspunkt, hvor kong Valdemar Atterdag var i færd med at genetablere kongemagten. Det kan ikke udelukkes, at borgen er ældre, da geofysiske undersøgelser i 2018 påviste yderligere anlægsspor vest for borgbanken. Skodborghus blev en vigtig grænsefæstning mellem Nørrejylland og hertugdømmet Slesvig-Holsten, og borgen forblev i kronens eje frem til 1580. I århundrederne herefter forfaldt bygningerne, og de blev endeligt nedrevet i 1800-tallet. Ved landevejen rejstes i 1932 et mindesmærke af sten fra borgen.

Videre læsning

Læs mere om voldsteder og herregårde i Vejen Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder