Religion og trossamfund i Vejen Kommune, 82,2 % af Vejen Kommunes indbyggere er medlemmer af folkekirken (2020), hvilket ligger en del over landsgennemsnittet på 74,3 %. Kommunens kirkelige organisation udgøres af Malt Provsti, der ligger i Ribe Stift. Malt Provsti har historisk set undergået forskellige ændringer, men har bevaret det gamle navn. Strukturreformen i 2007 betød, at Malt Provsti blev udvidet med sognene syd for Kongeå. Det drejede sig om sognene i Rødding Kommune, idet Tørninglen Provsti blev nedlagt. Malt Provsti har 25 sogne fordelt på 15 pastorater, hvoraf ca. halvdelen er flersognspastorater. Der er 19 sognepræster og 23 menighedsråd. Næsten hvert sogn har fortsat sit menighedsråd i stedet for fælles menighedsråd for hele pastoratet.

De tidlige vækkelser, der var påvirket af brødremenigheden i Christiansfeld og lægprædikanten Peter Larsen (Skræppenborg) fra Dons, delte sig efter 1850 i grundtvigianisme og Indre Mission. Indre Mission udviklede sig, bl.a. med missionshuse i Vejen (1895, fra 1935 på Skovvej) og Andst (1887, nedlagt ca. 2010). Jens Lassen Knudsen, forfatteren Jakob Knudsens far, blev i 1872 grundtvigiansk sognepræst i Lejrskov, hvor en grundtvigiansk vækkelseskristendom trivedes. En anden betydelig grundtvigianer på egnen var gårdejer N. J. Termansen fra Læborg Sogn. Han var rigsdagsmand og hørte til den grundtvigianske gruppe Det nationale Venstre.

De to grundtvigianske højskoler, Askov og Rødding, har været og er stadig en stor del af kommunens historie. På Rødding Højskole var en frimenighed fra 1874, som blev den første grundtvigianske frimenighed under tysk herredømme. Rødding Frimenighedskirke (Sankt Povls Kirke) blev indviet i 1909. I perioden 1900‑72 var der en valgmenighed i Askov med egen kirke, indviet i år 1900, tegnet af Rolf Schroeder. Siden blev Askov Sogn udskilt fra Malt Sogn i 1986, og valgmenighedskirken blev sognekirke. Askov Efterskole blev etableret i 2001 i en del af Askov Højskoles bygninger. De samme grundtvigkoldske skoletanker præger Ladelund Efterskole i Brørup og Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole i Vejen. FDF har en spejderefterskole med Kongeådalens Efterskole.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Vejen Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Religion og trossamfund