Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2216121
Sted- og lokalitetsnummer
141101-56
Anlæg
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2011 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vejkiste. 3 m N-S, 60 cm bred, 35 cm høj. Delvis jorddækket.

Undersøgelseshistorie

2007
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumVejkiste/stenkiste. Klassisk opbygget med overligger samt et skifte bæresten i højden. Mod nord er hele vejkistens facade synlig. Mod syd er kun overliggeren synlig. Måler 60 x 35 cm. og er 3 m. lang. Vandet i bækken er helt stillestående, hvilket gør det vanskeligt at se, hvad der er slug, og hvad der er afgang. Bevokset med to store bøgetræer - et mod nord og et mod syd.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links