Vejen over stenkisten, set fra S
.
Vestlige indløb, set fra SV
.
Østlige udløb, oversigt set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Frederikshavn Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
081537
Sted- og lokalitetsnummer
100209-176
Anlæg
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Stenkiste. Stenkistens gennemløb er 1,2 m højt og 1,2 m bredt og 6 m langt. Hver facade er 2,2 m høj og 3 m bred. Gennemløbets sider er granitbjælker i varierende længder sat af 4 skifter med tørmur i mellemrummene. Overliggerne er granitbjælker. Bunden er belagt med flade sten. En grusvej fører over stenkisten. Nymølle Bæk løber under stenkisten.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVejkiste
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links