2738 sf NV
.
2737 sf SV
.
2736 sf Ø
.

Faktaboks

Kommune
Ikast-Brande Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
2609136
Sted- og lokalitetsnummer
160605-538
Anlæg
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Bro. 6,5 m lang kiste, tildannet af groft tilhuggede sten. Lysning ved slug, 40 x 40 cm. Lysning ved afgang, 35 x 35 cm.

Undersøgelseshistorie

2010
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVejkiste. Beskrivelse af konstruktion og størrelse ikke mulig på grund af jord og tilgroning omkring kisten.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
2018
Museal besigtigelse - NaturstyrelsenVed besigtigelse kunne stenkisten ikke erkendes. Med søgestang kunne konstateres sten omkring 0,5 m inde på Ø-siden. Det nuværende vejspor har kun en bredde på 3,5 m fra kant til kant. Den beskrevne stenkiste med en dimension på 6,5 m findes ikke på stedet.
2018
Aflysning - KulturstyrelsenFortidsmindet er aflyst. Der er tale om en fejlbeskrivelse.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links