Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
42098
Sted- og lokalitetsnummer
220103-85
Anlæg
Vejmærke, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

Gl. vejsten. En opretstående firesidet granitsten, der måler ca. 85 cm over jordoverfladen. Dens sidemål er ca. 20 x 35 cm. På de to brede sider, som er glat tilhuggede, er indhugget følgende: (på nordsiden): LUNDTOFT HERRED (på sydsiden): SEEGÅRDE AHRETOFT Stenen står i udkanten af en skov, tæt ved en vejgaffel på parc. 36/4 af matr. nr. 26, Kliplev. Ovennævnte mindesmærke må ikke beskadiges og ikke ændres eller flyttes uden fredningsnævnets og rigsantikvarens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1969
Uspecificeret museal aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance[Samlesag, omfatter adskillige Sb. lokaliteter.] NM 745/69. Sb. 22.01.03-85. Vedlagt sagen: Korresp. af d. 25/9 1969 ml. Amtslandinspektørkontoret, Aabenraa, og NM. Ang. matrikulære oplysninger til udstedelse af fredningsdokumenter for følgende lokaliteter, hvor der findes historiske vejvisersten, amtskelsten, vildtbanesten, milepæle o.l.: 4) Vejkryds ved Potterhus, Aartoft plantage, Ensted sogn. Vejvisersten. Se vedlagte situationsskitse.
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorUdenfor skoven på evt. umatr. vej. Som beskrevet. Matr.nr. 26, Kliplev er nu overdraget til skoven. Berejse 11/7-1979 af HEV Stenen står umiddelbart op ad et mindre frugttræ (busk), hvis grene og løv næsten helt dækker stenen, så den er vanskelig at få øje på. Det var derfor ikke muligt at få et fotografi af stenen, hvorpå indskriften kunne ses. Foto: S/H 03.32 ig F 04.16 fra V. S/H 03.33 og F 04.17 fra Ø.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVejmærke
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links