Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
42099
Sted- og lokalitetsnummer
220107-72
Anlæg
Vejmærke, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

Gl. vejvisersten. En opretstående firesidet granitsten, der måler ca. 55 cm over jordoverfladen. Dens sidemål er ca. 15 x 30 cm. På de to brede sider er indhugget følgende: (på nordsiden): CLIPLEFF (på sydsiden): AHRETOFT WEG Stenen står vest for vejen Kliplev-Ensted syd for Potterhus, på parcel 1 af matr.nr. 42, Kliplev. Ovennævnte mindesmærke må ikke beskadiges og ikke ændres eller flyttes uden rigsantikvarens og fredningsnævnets samtykke.

Undersøgelseshistorie

1969
Uspecificeret museal aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance[Samlesag, omfatter adskillige Sb. lokaliteter.] NM 745/69. Sb. 22.01.07-72. Vedlagt sagen: Korresp. af d. 25/9 1969 ml. Amtslandinspektørkontoret, Aabenraa, og NM. Ang. matrikulære oplysninger til udstedelse af fredningsdokumenter for følgende lokaliteter, hvor der findes historiske vejvisersten, amtskelsten, vildtbanesten, milepæle o.l.: 8) Ved vestsiden af vej fra Ensted til Kliplev, 1000 m syd for Potterhus. En vejvisersten, 26 m syd for vindfang på skovfogedboligs sydgavl. Efter en vejforlængning står stenen i hækken til skovfogedens have.
1985
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVejvisersten 15 X 30 X 55 cm over jorden. Indhugget: Clippleff og Ahretoft Weg. Over indhugning påmalet med sort, i tysk tid ?
1985
Diverse sagsbehandling - Haderslev Museum
1985
Diverse sagsbehandling - Haderslev Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links