Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
420910
Sted- og lokalitetsnummer
220107-117
Anlæg
Vejmærke, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

Gl. vejsten. En opretstående firesidet granitsten, hvis højde over jordoverfladen er ca. 1,75 m. Dens sidemål er ca. 30 - 35 x 35 cm. Stenen har 3 plant tilhugne sider, hvori er indhugget følgende: (på den mod vejen vendende østside): 1837 (på nordsiden): Amt Tondern (på sydsiden): Gut Ah.. toft Stenen står tæt vest for den gamle oksevej i skellet mellem parc. 85/28 af matr.nr. 101 i Uge sogn, og parc 10 af matr.nr. 133 i Kliplev sogn. Ovennævnte mindesmærke må ikke beskadiges og ikke ændres eller flyttes uden fredningsnævnets og rigsantikvarens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1969
Uspecificeret museal aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance[Samlesag, omfatter adskillige Sb. lokaliteter.] NM 745/69. Sb. 22.01.07-117 Vedlagt sagen: Korresp. af d. 25/9 1969 ml. Amtslandinspektørkontoret, Aabenraa, og NM. Ang. matrikulære oplysninger til udstedelse af fredningsdokumenter for følgende lokaliteter, hvor der findes historiske vejvisersten, amtskelsten, vildtbanesten, milepæle o.l.: 9) Ved vestsiden af Oksevejen, 2 m fra vejbanen, 30 m syd for sydgavlen på stuehuset til Povls Kro. Kliplev sogn. En vejvisersten.
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorIngen bemærkninger. Foto: S/H 04.07-09 og F 04.28-30 fra hhv. Ø, N og S.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVejmærke
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links