Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
420914
Sted- og lokalitetsnummer
220107-91
Anlæg
Bro, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 1848 e.Kr.); Vejdæmning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hvor hærvejen krydser Bjerndrup mølleå. Povls bro. Hvælvet granitstensbro opført af råt tilhuggede granitkvadrer af forskellige størrelser. Løbet er 4,7 m langt, 3,3 m bredt og 1,9 m højt, målt fra under- kanten af nederste skifte til toppunktet i hvælvingen. Brofæsterne består af kløvede kampesten og står vinkelret på sluget. De to gelændere består af hver 4 kløvede granitkvadrer, der er forbundet med en jernstang. I deres forlængelse står der nord for broen, i vejens østside, 5 markeringssten og i vestsiden 1 markeringssten, mens der syd for broen står 4 markeringssten både i vejens øst- og vestsiden. Fredningen omfatter desuden vejdæmningen med de stensatte sider 16 m mod nord og 22 m mod syd målt fra nærmeste sten i gelænderet.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Vejdæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links