Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
42093
Sted- og lokalitetsnummer
220107-38
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Gravgenstand, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Bjerndrup, art. 232, bd. VI, bl. 172. Ting.: 7/10 1925, fredet af Naturfredningsnævnet. Den vestligste af "Jenrishøje", liggende i vejgaffel. 12 m bred i retning SV-NØ. 24 m i NV-SØ, indtil 2 m høj. Højens østlige halvdel bortgravet. Stej- le skrænter beklædt med græs mod S og V. Overfladen ujævn med talrige dybe tilgroede gravninger. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1923
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVestre Halvdel af en Høj. Stærkt forgravet og ødelagt af Huller. H. ca. 2 m. Diam. opr. 30 m. Her fandtes en Urne med brændte Ben. Bevoksning: 1979: Græs
1923
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1925
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1925
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningVestlige "Jernishøj". Fredlyst af Naturfredningsnævnet for Aabenraa Amt.
1941
Byggeri og anlæg - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen ønskedes fjernet i forbindelse med vejarbejde. Fredningen blev ophævet af Fredningsnævnet, men opretholdt af Nationalmuseet. Ved vejarbejdet fandtes potteskår i eller ved højfoden.
1941
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen vestligste af "Jernishøje" liggende i vejgaffel. 12 m bred i retn. sv-nø. 24 m i nv-sø., indtil 2 m høj. Højens østlige halvdel bortgravet. Stejle skrænter beklædt med græs mod syd og vest. Overfladen ujævn med talrige dybe tilgroede gravninger. Græsklædt i ager.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Jernis- eller Hjernshøje (V)". Overfladen og bevoksningen er gennembrudt og nedslidt i en ca. 50 cm. bred sti fra foden til toppen af højen mod SØ. Højden synes noget undervurderet i tidligere beskrivelse. Den er mindst 2 m. fra marksiden og ca. 3,5 m. fra vejsiden. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top, randbeskadigelser, delvis fjernelse. Foto: S/H 03.36 + F 04.20 fra SSØ og S/H 03.37 + F 04.21 fra NØ. Bevoksning: 1979: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links