Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
420911
Sted- og lokalitetsnummer
220107-118
Anlæg
Vejmærke, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

Gl. vejvisersten. En opretstående, firesidet groft tilhugget granitsten, der måler ca. 70 cm over jordens overflade. Dens sidemål er ca. 17 x 28 cm. På de to brede sider er indhugget følgende: (på sydøstsiden): CLIPLEFF WEG (på nordvestsiden): AHRETOFT WEG Stenen står i skellet mellem Kliplev, matr.nr. 63, parc. 1 og matr.nr. 285, parc. 69/38 Ovennævnte mindesmærke må ikke beskadiges og ikke ændres eller flyttes uden fredningsnævnets og rigsantikvarens samtykke. Jan. 1984: Nu NØ for motorvej.

Undersøgelseshistorie

1969
Uspecificeret museal aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance[Samlesag, omfatter adskillige Sb. lokaliteter.] NM 745/69. Sb. 22.01.07-118. Vedlagt sagen: Korresp. af d. 25/9 1969 ml. Amtslandinspektørkontoret, Aabenraa, og NM. Ang. matrikulære oplysninger til udstedelse af fredningsdokumenter for følgende lokaliteter, hvor der findes historiske vejvisersten, amtskelsten, vildtbanesten, milepæle o.l.: 7) Ved sydsiden af vej gennem Aartoft plantage, 550 m SØ for Aartoft hovedgård, Kliplev sogn. Se vedlagte situationsskitse.
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKun SØ-siden synlig, resten dækket af busk. Foto: S/H 03.34 og F 04.18 fra S. S/H 03.35 og F 04.19 fra SSØ.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVejmærke
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet er fjernet p.g.a. motorvejsbyggeriet.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links