Kraft-varme-værket Verdo på Energikajen i Randers. Værkets markante betonskorsten er 127 m høj, og fire indre røgrør stikker yderligere 3 m op. Skorstenens dobbelte mavebælte, der er placeret i hhv. 60 og 70 meters højde, sikrer, at der til trods for højdeforskellene er et konstant statisk tryk i hele røret.
.

Verdo er et kommunalt elværk, som efter den ændrede lov om elforsyning i Danmark fra begyndelsen af årtusindet også opererer internationalt. Det lokale elværk er blevet omdannet til en selvejende institution med Verdo A/S som det datterselskab, der varetager de nye forretningsområder.

Verdo producerer og distribuerer både el, vand og varme. Foruden Randers forsyner Verdo også Hobro og Hillerød med el. Desuden har virksomheden engageret sig i VVS- og el-entrepriser, gade- og trafiklys, energirådgivning og projektstyring. Verdo sælger biobrændsel i Danmark, England og Skotland og har salgskontorer og handelsselskaber i bl.a. Norge, USA, Kroatien og Bahrain.

Verdo A/S har haft tab på flere hundrede mio. kr. på en investering i britiske træpille-fabrikker, der nu er afviklet.

I 2016 beskæftigede Verdo i alt ca. 500 medarbejdere og omsatte for 2,6 mia. kr.

Videre læsning

Læs mere om Transport, forsyning samt bygge og anlæg i Randers Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked