Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2109203
Sted- og lokalitetsnummer
130803-201
Anlæg
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1854 e.Kr. - 2011 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vildtbanesten.45 x 25 cm ved foden, 23 x 17 cm i toppen, 190 cm høj. Øverst en krone. Herunder F5 tus // S A // WB // Ao 1759 Et hul er boret i stenen nederst i 1-tallet. Fronten vender mod Ø.

Undersøgelseshistorie

2007
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVildtbanepæl.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Vildtbaneafmærkning

En vildtbane er et samlet jagtområde. Ved middelalderens begyndelse var jagtretten tilsyneladende knyttet til ejendomsretten til jorden, men fra dette tidspunkt blev jagten reguleret med et stadig stigende antal kongelige bestemmelser, bl.a. fredninger. I slutningen af 1700-tallet var jagten på land stort set forbeholdt konge og adel, men med Jagtloven af 1851 ophævedes disse privilegier, og jagtretten knyttedes atter til ejendomsretten. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links