Bagside - fra NV
.
Oversigt m. landmålerstok - fra SØ
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282943
Sted- og lokalitetsnummer
010301-97
Anlæg
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 1699 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ikke tinglyst. Jagtvejnummersten 4. Flad, tilhugget sten, 70 cm lang, 50 cm bred og ca. 15 cm tyk. I stenens overflade er indhugget tallet 5 og en pil. Stenens øverste kant med pilens spids er knækket af. Kun det nederste af spidsens modhage ses. Pilen peger langs Jagtvej 4 mod NV ind mod "Stjernen" i midten af jagtvej-nettet. Stenen er placeret i rabatten under en stor rødgran.

Undersøgelseshistorie

1994
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderJagtvejnummersten 4.
2003
Diverse sagsbehandling - Folkemuseet
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Vildtbaneafmærkning

En vildtbane er et samlet jagtområde. Ved middelalderens begyndelse var jagtretten tilsyneladende knyttet til ejendomsretten til jorden, men fra dette tidspunkt blev jagten reguleret med et stadig stigende antal kongelige bestemmelser, bl.a. fredninger. I slutningen af 1700-tallet var jagten på land stort set forbeholdt konge og adel, men med Jagtloven af 1851 ophævedes disse privilegier, og jagtretten knyttedes atter til ejendomsretten. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links