Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322417
Sted- og lokalitetsnummer
030312-69
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Umatr. vejareal bivej 106 (Jernløse) Vommevad bro. Broen er opført af rå og kløvede kampesten med enkelte til- huggede hjørnekvadre. Dens facader er ca. 15 m brede og dens længde er ca. 6,50 m. Broen har to gennemløb, der er ca. 1,60 m - 1,80 m brede foroven og ca. 1,30 - 1,40 m brede for- neden. Gennemløbenes frie højde over den stenlagte bund er ca. 2,75 m. Hvert af gennemløbene er overdækket med 10 ud- kløvede granitplanker, der er ca. 20-30 cm høje og indtil ca. 90 cm brede. Herover er lagt ca. 70 cm vejfyld. Vejba- ne er asfalteret og broen har et moderne jernrækværk. Fredningen omfater brokonstruktionen, idet dog den asfalte- rede vejbane samt jernrækværket ikke er omfattet af frednin- gen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres, ombygges eller beskadiges på nogen anden måde. Henlæggelse af jord, sten og affald i åløbet under broen må ikke fin- de sted.

Undersøgelseshistorie

1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVommevad Bro, 3,7 x 15,0 x 12,5 m. Broen fremtræder som beskrevet på kartotekskort. Den har en cementsokkel, hvad der ikke er omtalt på kartotekskort. Pillen i midten rager ca. 3 m. ud i hver ende (fra gennemløb). Der ligger lidt plasticaffald. Ståltråd ved åbred mod SV, hvor der også står et gammelt hønsehus i ca. 5 m.'s afstand, Ikke påtalt, da det må være ældre end 1972. Der vokser græs ved broen og 2 løvtræer mod S (mellemstore). Broen er ved nuværende bivej N for den nyere motorlandevej, hvor der er et godt udsyn til den. Ret lavt i terræn. ** Seværdighedsforklaring ** Granitbro over Regstrup Å. Ret lavt i terræn. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBro
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links