Nær Haderslev Fjord ligger Øsby Præstegård, der blev fredet i 1954. Det er et stateligt grundmuret, hvidkalket hus med et vist rokokopræg med sit halvt afvalmede tegltag, sin smalle, gennemgående frontispice og de murede, svungne indfatninger om indgange og vinduer. Præstegården blev opført i 1765 af præsten og konsistorialråd Jens Ingwersen, som var præst 1763‑1811. Præstegården udgjorde oprindelig et firlænget, stråtækt hele, hvoraf kun stuehuset og den østre længe er bevaret.

Videre læsning

Læs mere om Præstegårde i Haderslev Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Præstegårde