mølledæmning set fra nord
.
4107-4-6 dæmningens østside set fra nord
.
den vestlige side af dæmningen set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
41074
Sted- og lokalitetsnummer
220301-27
Anlæg
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Arndrup mølledæmning. En ca. 135 m lang og indtil 2 m høj jorddæmning, der ved foden er ca. 6 - 7 m bred, medens bredden af kronen er ca. 2 m. Dæmningen strækker sig fra møl- leslusen til det højere land mod sydøst. De nærmeste ca. 40 m ved mølleslu- sen er stensat langs overkanten på siden imod mølledammen. Ca. 10 m fra dæmningens sydlige afslutning er den afbrudt over nogle meter. Dæmningen er græsklædt og delvis bevokset med træer. Fredningsgrænsen går langs dæmningens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Græsning er tilladt i samme omfang som hidtil. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op.Ny beplantning må kun finde sted efter forudgående aftale med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1973
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2005
Diverse sagsbehandling - Haderslev MuseumArndrup mølledæmning er en ca. 135 m lang og indtil 2 m høj jorddæmning, der ved foden er ca. 6-7 m bred, medens bredden af kronen er ca. 2 m. Dæmningen strækker sig fra mølleslusen til det højere land mod sydøst. De nærmeste ca. 40 m ved mølleslusen er stensat langs overkanten på siden imod mølledammen. Ca. 10 m fra dæmningens sydlige afslutning er den afbrudt over nogle meter. Dæmningen er græsklædt og delvis bevokset med træer. Den er fredet og har fredningsnr. 4107-4
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links