Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
41073
Sted- og lokalitetsnummer
220301-29
Anlæg
Vejmærke, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

Gl. vejvisersten. En opretstående, firesidet, udkløvet granitsten, der måler ca. 150 cm over jordens overflade. Dens sidemål varierer fra 20 til 34 cm. På to af siderne er indhugget følgende: (På nordsiden, under en krone): C 7 Weg nach Ton dern 1785 (På vestsiden): Weg nach L Closter Stenen står på parcel 69/18 af Bedsted, matr.nr. 54, i bagkanten af en rabat på vestsiden af vejen (landevej 549) fra Andrup mølle, hvor denne munder ud i amtsvejen, (landevej 513). Ovennævnte mindesmærke må ikke beskadiges, og ikke ændres eller flyttes uden fredningsnævnets og rigsantikvarens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1969
Uspecificeret museal aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance[Samlesag, omfatter adskillige Sb. lokaliteter.] NM 745/69. Sb. 22.03.01-29. Vedlagt sagen: Korresp. af d. 25/9 1969 ml. Amtslandinspektørkontoret, Aabenraa, og NM. Ang. matrikulære oplysninger til udstedelse af fredningsdokumenter for følgende lokaliteter, hvor der findes historiske vejvisersten, amtskelsten, vildtbanesten, milepæle o.l.: 16) Ved sydsiden af vej Løgumkloster-Aabenraa syd for Bedsted, umiddelbart vest for udmunding af vej til Arndrup Mølle. Vejvisersten. Bedsted sogn. Se situationsskitse og udsnit af kort 1:20.000.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVejmærke
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links