Faktaboks

Arne Ranslet
Født
15. august 1931, Løgstør
Titel
Billedhugger, keramiker
Virkested
Danmark

Biografi

Arne Ranslet har siden 1954 haft atelierfællesskab med sin kone Tulla Blomberg R. på Bornholm. Her arbejdede de i de første år med keramik og keramisk skulptur, ofte i en raffineret stentøjsteknik samlende elementer fra både tradition og nytænkning. I 70erne drejede hans værk sig mere mod det skulpturelle udtryk, oftest humoristisk som fedladne, lidt groteske dyr med en række menneskelige attributter. Disse videreudvikledes særlig i begyndelsen af 1980erne, hvor materialet bliver bronze, til mere monumentale figurer, hvor også mennesket bliver afbildet i en tilsyneladende naturalistisk form, men altid med en klar ironisk distance. Ligesom i keramikken har overfladebehandlingen i R.s værker også i bronzenstor betydning for det kunstneriske udtryk. Selv om R. gennem mange år har været en aktiv udstiller i det danske kunstliv, forekommer hans arbejder på ingen måde at indgå i en dansk tradition,og det er vel også karakteristisk, at de større repræsentationer af hans arbejder findes i udlandet. Måske som en konsekvens af dette valgte R. at bosætte sig permanent i Spanien i 1988.

Genealogi

Ranslet, Arne Mathias, *1931, billedhugger og keramiker. *15.8.1931 i Løgstør. Navneskift fra Pedersen 1953. Forældre: Fotograf Christian Marius P. og Ellen Elisabeth Thomsen. ~2.8.1955 i Rønne med maleren, billedh., keramikeren Tulla Rakel Bella Blomberg (se Blomberg Ranslet, Tulla), *15.5.1928 i Oslo, datter af dir. Selig B. og Anna Sack.

Uddannelse

Kunstakad. Kbh., keramisk sk. 1951- 54.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links