rækværk på betondæksel.
.
Nordlige del af bunker set fra vest
.
trappe op til betondæksel
.

Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
381113
Sted- og lokalitetsnummer
200311-288
Anlæg
Batteri, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3811:13 Forsvarsanlæg (tysk militæranlæg). Middelsvært kystbatteri med fire kanonstandpladser nord og syd for ildlederbunkeren, der har fire rum: Et indgangsrum, et siderum, et observationsrum og et mandskabsrum. Hele anlægget er orienteret parallelt med kysten med indgang fra vest og måler ca. 21 m sydvest-nordøst og 10 m nordøst-sydvest.

Undersøgelseshistorie

2016
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra 1. verdenskrig for at udarbejde forslag til fredningstekst: Middelsvært kystbatteri med fire kanonstandpladser, ildlederbunker bestående af i alt fire rum: Et indgangsrum, et siderum, et observationsrum og et mandskabsrum. Hele anlægget er orienteret parallelt med kysten med indgang fra vest og måler ca. 21 m sydvest-nordøst og 10 m nordøst-sydvest. Indgangsrummet har nærmest trekantet grundplan og måler 4,2x2,3x2,3 m og har tre skydeskår i vestvæggen. Fra indgangsrummet er der adgang til det 4,3x2,5 m store observationsrum med ståhøjde på 1,80, som har fem udsigtsprækker mod nord, syd og øst. I et nu tilmuret 1,6 m stort hul i den hvælvede loftshulning, sad oprindeligt et periskop. Fra observationsrummet er der adgang til det 2x2 m store siderum. Mandskabsrummet er delvist nedgravet og er ca. 8,5x3,2 m stort indvendigt målt. Det består af en gang med tre hvælvede rum opført over en forskalling af krumvalsede bølgeblikplader. Langs væggene er murede siddebænke og i midten af rummene er der en ståhøjde på 2,00 m. I vestvæggen er indgang og tre vinduer. Foran indgangen er en muret trappe. Kanonstandpladserne ligger nord og syd for bunkeren og er af beton. De er alle ens og har cirkulær grundplan med ca. 4,3 m i diameter. Der er faststøbt em 4 cm bred cirkulær jernskinne til fastholdelse af pivoterne, som kanonerne skulle dreje om. Inklusiv kannonstandpladserne omfatter arealet ca. 180 m NV-SØ og 20 m NØ-SV. Ifølge Mogens Scott Hansen er batteriet identisk med batteri nr. 2. Batteriet er opmålt i 1922 af Premierløjtnant V. Keller, Afsnit 1 nr. 1. Batteriet var udstyret med fire 10,5 cm skibskanoner, der var omgivet af jordvolde. Med en rækkevidde på ca. 10 km kunne de nå den fynske kyst. Dets hovedopgave var at sikre gennemsejlingen og de tyske minefelter, og understøtte forpostbåde, som var stationeret i Årøsund. Der fandtes en observationspost på selve Årø, hvor der også var opstillet skyts. Der blev efter krigen slået flere vinduer i ildlederbunkeren, der en overgang fungerede som iskiosk. I midten af 1990erne førtes bunkeren tilbage til sit oprindelige udseende, dog uden skydeskårenes jernskodder. En udvendig muret trappe fører op til bunkerens betondæksel, hvor der langs kanten er opsat jerngelænder. Indgangsrum, siderum og observationsrum er hvidmalede og der ses en del graffiti malet på murene.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandAfventer data
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Batteri

Batteri er en artillerienhed, der svarer til et kompagni, med fire til otte styk skyts eller raketkastere. Tre til fem batterier udgør en afdeling under kommando af en oberstløjtnant. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links