sprængt anlæg i batteriet.
.
shelterplads mod nord
.
nordøstlige del af batteriet set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390736
Sted- og lokalitetsnummer
200402-300
Anlæg
Batteri, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Forsvarsanlæg (tysk militæranlæg, Sikringsstilling Nord). De sprængte rester af 1 mellemsvært batteri orienteret NØ-SV. I NØ-SV-lig retning måler området ca. 146 m og i NV-SØ-lig retning omtrent midt på batteriet ca. 60 m. På arealet ligger spredte adskillige større og mindre betonstykker og stumper, armeringsjern og kratere af varierende størrelse og dybde. Der ses ødelagte rester af skyttegravene, som er delvist jordfyldte.

Undersøgelseshistorie

2015
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). De sprængte rester af 1 mellemsvært batteri orienteret NØ-SV. I nordøst-sydvestlig retning måler strækningen ca. 146 meter og i nordvestlig-sydøstlig retning ca. midt på batteriet er det ca. 60 meter stort. På arealet ligger spredte adskillige større og mindre betonstykker og stumper, armeringsjern og kratere af varierende størrelse og dybde. Der ses ødelagte rester af skyttegravene, som er delvist tilfyldte. Ifølge Mogens Scott Hansen bestod batteriet oprindeligt af i alt 13 betonrum omfattende 8 ammunitionsrum, 4 opholdsrum, 1 kommandostation, 4 kanonbriske beregnet til 4 stk. 10,5 cm felthaubitser og det hele indbyrdes forbundet med skyttegrave. Opholdsrummene og kommandostationen har været ca. 8 meter lange og 5 meter brede med to indgange, ammunitionsrummene ca. 3x3 meter med en enkelt indgang. Batteriet er beliggende i den sydvestlige del af Hyrup Skov og skal ses i forbindelse med de mange andre militære anlæg i denne skov. Batteriet er bevokset med træer. Ganske tæt på batteriet er mod nord indrettet en shelterplads.
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Batteri

Batteri er en artillerienhed, der svarer til et kompagni, med fire til otte styk skyts eller raketkastere. Tre til fem batterier udgør en afdeling under kommando af en oberstløjtnant. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links