Foto mod SV - slørret
.
Foto mod N - slørret
.

Faktaboks

Kommune
Dragør Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
33315
Sted- og lokalitetsnummer
020309-65
Anlæg
Batteri, Nyere tid (dateret 1915 e.Kr. - 1919 e.Kr.)

Original fredningstekst

Forsvarsanlæg. Batteri 5 (del af Sydamager-stillingen). Stort jordbygget batteri med materialegrav foran (i SØ) og materialegrave med jordbroer bagved (i NV). Der er tidligere deponeret jord på bagsiden af jordværket og delvis ud i materialegravene. Batteriet er tillige noget beskadiget i NØ-enden af en indgravning/planering.

Undersøgelseshistorie

2014
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiStort jordbygget batteri med materialegrav foran (i SØ) og materialegrave med jordbroer bagved (i NV). Der er tidligere deponeret jord på bagsiden af jordværket og delvis ud i materialegravene. Batteriet er tillige noget beskadiget i NØ-enden af en indgravning/planering til et sommerhus. Arealet foran skansen - dvs. SØ for stien - er et glt. lossepladsområde - nu græsdækket. Selve skansen er dækket af krat. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Batteri

Batteri er en artillerienhed, der svarer til et kompagni, med fire til otte styk skyts eller raketkastere. Tre til fem batterier udgør en afdeling under kommando af en oberstløjtnant. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links