Foto 2 mod SV
.
Foto 1 mod NØ
.

Faktaboks

Kommune
Dragør Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
33312
Sted- og lokalitetsnummer
020309-79
Anlæg
Batteri, Nyere tid (dateret 1915 e.Kr. - 1919 e.Kr.)

Original fredningstekst

Forsvarsanlæg. Vestre Krudttårnsbatteri (del af Sydamager-stillingen). Krudttårnsbatteri med bevaret projektør og pentamotorrum. Batteriets ca. 90 m lange jordværk er delvist bevaret, men gennembrudt af en vej. Jordværket er ca. 0,8 m højt. Den tilhørende materialegrav bagved batteriet er opfyldt.

Undersøgelseshistorie

2014
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiVestre krudttårnsbatteri. Batteriet er at finde i Hf. Søndergården. Batteriets ca. 90 m lange jordværk er bevaret mellem en P-plads, petanquebane og legeplads og er gennembrudt af en vej. Jordværket er ca. 0,8 m højt. Den tilhørende materialegrav bagved batteriet er opfyldt. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Batteri

Batteri er en artillerienhed, der svarer til et kompagni, med fire til otte styk skyts eller raketkastere. Tre til fem batterier udgør en afdeling under kommando af en oberstløjtnant. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links