Oversigt, set fra N
.
Oversigt, set fra Ø
.
Oversigt, set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
50346
Sted- og lokalitetsnummer
060105-71
Anlæg
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Bautasten, 2 m høj, væltet i skov. Muligt flere sten i nær- heden.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSyd for Højen [sb.70] ligge endnu 7 store Bavtasten, den største over 5 Alen lang, de synes at have staaet i 2 Rækker med 3 Stene i den ene og 4 i den anden Række. Bevoksning: 1985: Mos og Løvkrat
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBautasten, 2 m h., væltet i Skov. Muligt flere Sten i Nærheden.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBautasten i skov. 1,8 m høj x 0,75 m x 0,75 m. Tilspidset. Ligger væltet og helt overgroet i skovbund. Kun en flad og en bred side synlig. Bautasten er helt overgroet ef mos og kaprifolie. Større gravplads i området. Flere strandsten synlige i skovbund. Sandsynlig bautasten, 14 m Ø og 3 m N fra 5034-6. Også mulig sten 7,5 m Ø for denne. Ligeledes mulig fundamentsten 14 m Ø, 41 m S for 5034-6. Bevoksning: 1985: Mos og Løvkrat
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links