Oversigt set fra S
.
Oversigt set fra ØNØ
.
Oversigt set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
50348
Sted- og lokalitetsnummer
060105-73
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

1943: Høj, ca. 1 x 11 m. Hele midterpartiet er bortgravet. Efter- groet. Græsklædt i skov. 1987: Høj, ca. 1 x 11 m. Meget ujævn overflade med flere sten synlige. I centrum en gammel nedgravning, ca. 3 x 4 m stor. Fra NV er indgravet en ca. 7 m lang grøft i NV-SØ retning. Ved højfoden i SV ses 2 randsten. I græsløkke.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn lignende [som sb.72], noget mindre, den er for største Delen borttaget for omtr. 25 Aar siden [ca.1859], og der skal dengang være fundet Potter. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1884
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, ca 1 x 11 m. Hele Midterpartiet er bortgravet. Eftergroet. Græsklædt i Skov.
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenhøj, 0,75 x 10 m. I græsløkke. Gammel nedgravning i midten. 4 m NØ-SV x 3 m. Indgravning fra NV, 7 m lang grøft NV-SØ, meget ujævn overflade pga. af gamle udgravninger og opgravning af gam.........., myretuer og kreaturnedslid. Højen større mod NØ. Jorddynge fra gamle udggravninger ved højfod. Også myretue. 2 aktive myretuer på højen. 2 randsten synlige ved SV-fod. Flere synlige sten på højoverfladen, 0,2-0,4 m store. Åben bevoksning. Enkel ask, kirsebær, bøg og tjørn. Hybenkrat og begyndende opvækst af brombær og kaprifolie. Ejer er ikke orienteret. Højen er fredningsværdig. EJer: Peter Funch St. Myregård Røvej 16 3770 Allinge Tlf: 03-984008 Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links