Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
50343
Sted- og lokalitetsnummer
060105-81
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.nr. 29d: Høj i skel til matr. nr. 40a af Olsker. Høj, 2 x 17 m i NØ-SV, 12 m i NV-SØ. Afgravet fra NV og SØ. Eftergroet sænkning i top. Træbevokset i ager.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn stor Høj, udgravet fra den ene Side (hvor der nu ses Spor af Brandpletter) og fra Toppen, hvor der synes at være Antydning af en stensat Grav. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2 x 17 m. i NØ - SV, 12 m. i NV - SØ. Afgravet fra NV og SØ. Eftergroet Sænkning i Top. Træbevokset i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. 1,5-3 x 18 N-S x 12 Ø-V m Ligger i ager i skel, måske oprindelig 0,21 m i diam. Ca. 1/5 del af højens Ø-del fjernet ved dyrkningen. Større indgravning fra Ø, Indtil nær højens midte. Sænkning 5 m i diam. 1 m dyb. Bunden nu opfyldt med 0,1-0,5 m store marksten. Selve højens top afgravet. V for krater spor af gammel rodvælte. Flere spor af rodvæltere på S-siden. V-siden afskåret SSV-NNØ. Yderste V-del kun bevaret indtil ½ m højt. En 1,1 m lang randsten synlig ved S-fod. tre randsten ved V-fod. Højen skråner kraftigt mod V. Enkelte marksten ved V-lige grænse. I Ø 2 store 0,8 m store sten. Bevokset med eg, kirsebær, birk, røn, tjørn, hassel og ask. Lidt hybenkrat centralt på højen. Birketræer dominerer på V-del. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links