Oversigt, set fra ØSØ
.
Oversigt, set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
50344
Sted- og lokalitetsnummer
060105-77
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj. 3,5 x 26 m. Større delvis tilgroet sænkning i top og vestre side. Let afgravet langs foden. Træbevokset i ager.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn stor Høj, omtr. 50 Alen i Diameter, den er bevoxet med Krat, som man nu har begyndt at rydde, hidtil intet fundet. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3,5 x 26 m. Større, delvis tilgroet Sænkning i Top og vestre Side. Let afgravet langs Foden. Træbevokset i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj i ager. 3,5-4,5 x 22 m. Stor, dyb nedgravning centralt i højen. Jord og sten fra nedgravningen især S for krater. Jordvold hele vejen rundt om nedgravningen, 5 m i diam. 1,5 m dyb. Central nedgravning antagelig nyere jordhule, ved rand ligger cementsten af nyere dato. Spor af ældste indgravning i V grøft fra højfod til højens midte, men afbrydes af store centrale nedgravning. Grøften i bund 2 m bred med skrænter op til 4 m bred, ca. 1 m lang. Højoverfladen ujævn. N-del afpløjet langs højfod, også S-siden afpløjet. ½ m høj sokkel omkring højen. Ved SV-fod ca. 3 x 3 m stor, gammel udgravning. Tæt brvokset med birk, kirsebær, avnbøg, eg og røn. Lidt tjørn langs højfod. Ca. 1 m frizone omkring højen. Størst i SV ved gammel brønd. ca. 5 m fra højfod. Brønd i SØ omgivet af rundmur af cement, buske, marksten. Bagtil omgivet af ca. 1 m høj og 3,5 m bred jordvold, der rækker over en jernboring. Vandrør stikker op af jordvolden. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links