Oversigt sydvestside, set fra S
.
Oversigt sydvestside, set fra SV
.
Oversigt sydøstside, set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
503410
Sted- og lokalitetsnummer
060105-70
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglyst tekst 1986: *************** Højruin. Bevaret højbund. Diameter ca 16 m, højde ca 1 m. Overfladen ujævn. Træbevokset i skov.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Fruerhøj", omtr. 30 Alen i Diameter, bestaar blot af Ler og er nu for største Delen bortført, dog staar endnu mange af Randstenene mod Nord og Vest. Der er intet fundet i den. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, ca 1 x 16 m. Kun Bunden staar tilbage, stærkt forgravet. Træbevokset i skov.
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. 0,7-1,3 x 19 (NS) x 18 (ØV) m. Højest i N og NØ. Meget af højen fjernet ved bortgravning. Højfylden er blevet benyttet. NØ-lige højfod afskåret af gammel NV-SØ gående markvej. NØ-del indgår i skovdigevold, der afgrænser skansen mod NØ. Højfod med randstenskæde er bevaret i ca. 2 m's bredde. Indre er udgravet indtil ½ m fra bund. Som følge af afgravningen er overfladen meget ujævn. Enkel sekundær udgravning indenfor højen nær SV-fod, 1 x 1 m, ½ m dybt. Flere sten synlige i siderne. Større sten henligger 1½ m for hullet. Mange af randstenene, 0,8-1 m store, synlige. Især fint bevaret på NV-del. Enkelte sten synlige i SV. Åben bevoksning af eg, birk, avnbøg. Enkelt gran og hasselbuske. Flere unge kirsebær og røn. Lidt underbevoksning af kaprifoliekrat midt på højen. Ifølge Hans Kapel er der ikke tale om nogen høj, men snarere et ringvoldanlæg. Ejer ikke informeret endnu om fredningen. Ejer: Mogens Bech Lynggård Røvej 26 tlf: 03-984233 Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningHøjruin. Bevaret højbund. Diameter ca. 16 m, højde ca. 1 m. Overfladen ujævn. Træbevokset i skov.
1986
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links