OS, set fra V
.
OS, set fra SV
.
OS, set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533617
Sted- og lokalitetsnummer
060201-85
Anlæg
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Bautasten med svær basis, 1,75 m høj. Står i birkelund, ca. 12 m fra sognevejen over Slamrebjerg.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa Slamrebjerg, som er meget ilde berygtet for "Pysleri" og "Spøgeri", har der tværs over Bjærget fra Syd til Nord staaet en stor Samling Bautastene. De fleste ere borte, men en Del ere dog endnu tilbage, dels staaende, dels omfaldne og dels nedgravede (sænkede). Den anden N:85 paa Kortet anførte Bautasten er en stor smuk endnu opretstaaende Sten 6 Fod høi og 3 Fod 4 Tommer bred.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBavtasten med svær Basis, 1.75 m høj. Staar i en Birkelund, ca. 12 m fra Sognevejen over Slamrebjerg.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBautasten, 1,7 x 1,2 x 0,8 m, stående ca. 5 m S for kommune- vej i skellet mellem to skovkulturer: i Ø en blandet løvskov af ældre ege, røn, ahorn, birk m.m., i V en afdrevet lille skovparcel med helt nyplantede fyrrer. Fyrretræerne er plantet tættere end 5 m på bautastenen. Nogle unge fuglekirsebærtræer står mellem stenen og vejen. Udsynet fra vejen til bautastenen bør sikres ved friholdelse for vegetationen.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links