Oversigtsfoto
.
Oversigtsfoto
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
5335353
Sted- og lokalitetsnummer
060201-433
Anlæg
Runesten, Udateret (dateret 1025 e.Kr. - 1125 e.Kr.)

Original fredningstekst

Bodilsker-sten 1. Alternativ titel: Langede-stenen. Runesten af sandsten. Af den oprindelige sten er kun bevaret to fragmenter. Brudstykke 1 måler 52 x 47 x 4 cm. Brudstykke 2 måler 23 x 18 x 4,5 cm. Der er ikke tvivl om de to brudstykkers sammenhørighed, men den indbyrdes rækkefølge kan ikke afgøres. Indskriften helt fragmentarisk. Runesten bestående af to brudstykker, hvoraf det ene (brudstykke 1) er fastgjort til væggen i Bodilskirkens våbenhus. Det mindre fragment findes på Bornholms museum (Inventarnr.: 2693x1).

Undersøgelseshistorie

2015
Registreringsprojekt/runesten - KulturstyrelsenBodilsker-sten 1. Alternativ titel: Langede-stenen. Runesten af sandsten. Af den oprindelige sten er kun bevaret to fragmenter. Brudstykke 1 måler 52 x 47 x 4 cm. Brudstykke 2 måler 23 x 18 x 4,5 cm. Der er ikke tvivl om de to brudstykkers sammenhørighed, men den indbyrdes rækkefølge kan ikke afgøres. Indskriften helt fragmentarisk. Datering: 1025-1125. Runestenen hører til gruppen af bornholmske sten fra overgangsperioden mellem vikingetid og middelalder. Da indskriften er meget fragmentarisk, er der ikke grundlag for en nærmere datering inden for perioden. Runesten bestående af to brudstykker, hvoraf det ene er genanvendt som bygningselement. Det lille brudstykke er tidligst kendt fra en tegning lavet før 1843 og har været forsvundet to gange, Det blev genfundet første gang i et stengærde i Langede by i 1881, men forsvandt siden. I 1932 blev det genfundet anden gang blandt en del sten i Bornholms Museum (Rønne Museum). Det større brudstykke blev fundet i 1867 ved en gård i Langede. I 1869 blev det fastgjort til væggen i Bodilskirkens våbenhus. Det mindre fragment findes på Bornholms museum (Inventarnr.: 2693x1). Det større brudstykke sidder endnu i Bodilskirkens våbenhus.
2015
Diverse sagsbehandling - Moesgård MuseumAfventer data
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links