Oversigtsfoto
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
5335355
Sted- og lokalitetsnummer
060201-435
Anlæg
Runesten, Udateret (dateret 1025 e.Kr. - 1075 e.Kr.)

Original fredningstekst

Bodilsker-sten 4. Runesten af granit. Højde 195 cm og største bredde 54 cm. Da stenen ikke har været udtaget, kendes målet for tykkelsen ikke. Stenen er noget skadet langs venstre kant set i forhold til indskriftsiden. Indskriften på stenens bredside er indfattet i et konturordnet rammebånd.I oversættelse lyder indskriften: ” ... lod hugge stenen efter Thorfast, deres broder, og Gudke”. Runesten genanvendt som bygningselement i kirke. Stenen er endnu anbragt i liggende stilling i muren i Bodilskirke. Pudsen er fjernet og stenens bredside er synlig.

Undersøgelseshistorie

2015
Registreringsprojekt/runesten - KulturstyrelsenBodilsker-sten 4. Runesten af granit. Højde 195 cm. og største bredde 54 cm. Da stenen ikke har været udtaget, kendes målet for tykkelsen ikke. Stenen er noget skadet langs venstre kant set i forhold til indskriftsiden. Indskriften på stenens bredside er indfattet i et konturordnet rammebånd og begynder nederst til venstre. En sekvens står uden for rammebåndet i højre side (indhugget vinkelret set i forhold til rammebåndet), selvom rammelinjen er ført helt til stenens bund. Et lodret appendiks uden rammebånd er indhugget midt på stenen og skal læses ovenfra og nedefter. I oversættelse lyder indskriften: ” ... lod hugge stenen efter Thorfast, deres broder, og Gudke”. Indskriften er en rejserformel. Flertalsformen "letu" viser, at der har været flere end en stenrejser. Datering: 1025-1075. Runestenen hører til gruppen af bornholmske sten fra overgangsperioden mellem vikingetid og middelalder. Rune- og sprogtypologisk hører den til blandt de ældre sten i gruppen. Runesten genanvendt som bygningselement i kirke. Fundår 1883. Stenen blev opdaget i Bodilkirkens tårn i sydmuren under murpudsen, 60 cm over jorden. Stenen er endnu anbragt i liggende stilling i muren i Bodilskirke. Pudsen er fjernet og stenens bredside er synlig.
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links