Oversigtsfoto
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
5335356
Sted- og lokalitetsnummer
060201-436
Anlæg
Runesten, Middelalder (dateret 1075 e.Kr. - 1125 e.Kr.)

Original fredningstekst

Bodilsker-sten 5. Runestenen er 370 cm høj, 44 cm bred og 40 cm tyk. Højden er den fulde højde. I dens nuværende placering måler stenen 357 cm over gulvet. Stenen, der blev kløvet ved optagningen, hvor også stenfliser røg af, er sat sammen igen. Stenen er ornamenteret med en runeslange med hoved (set i profil med mandelformet øje) og hale, der snor sig sammen i en ottetalsformation nederst. Et Skt. Georgskors ses midt på fladen øverst. Indskriften på stenens bredside i runeslangen begynder nederst til venstre. I oversættelse lyder indskriften: ” Esbern lod rejse stenen efter Botfrid sin kone. Gud lette (hendes) ånd for evigt”. Stenen står i Bodilskirkens våbenhus.

Undersøgelseshistorie

2015
Registreringsprojekt/runesten - KulturstyrelsenBodilsker-sten 5. Runestenen er 370 cm. høj, 44 cm. bred og 40 cm. tyk. Højden er den fulde højde. I dens nuværende placering måler stenen 357 cm over gulvet. Stenen, der blev kløvet ved optagningen, hvor også stenfliser røg af, er sat sammen igen. Stenen er ornamenteret med en runeslange med hoved (set i profil med mandelformet øje) og hale, der snor sig sammen i en ottetalsformation nederst. Et Skt. Georgskors ses midt på fladen øverst. Indskriften på stenens bredside i runeslangen begynder nederst til venstre. I oversættelse lyder indskriften: ” Esbern lod rejse stenen efter Botfrid sin kone. Gud lette (hendes) ånd for evigt”. Indskriften er opbygget af en rejserformel efterfulgt af en sjæleformel. Indskriften har flere lighedspunkter med svenske indskrifter - brugen af verberne létta og rétta eksempelvis. Datering: 1075-1125. Runestenen hører til gruppen af bornholmske sten fra overgangsperioden mellem vikingetid og middelalder. Stilhistorisk hører den til blandt de yngste sten i gruppen. Runesten genanvendt som grundsten i kirke. Fundår 1911. Stenen blev fundet i Bodilskirke i forbindelse med ombygning. Den lå i grundmuren i kirkeskibets nordmur med indskriftsiden nedad. I forbindelse med kløvning ved optagelsen blev runerne opdaget. Stenen står i Bodilskirkens våbenhus.
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links