Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
10071
Sted- og lokalitetsnummer
110707-3
Anlæg
Bautasten, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Stenrække, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Lild Tingl.: Afvist fra tingbogen. Samme tekst sb. 3 og 4 (1007-1, 2) På bakketop en spids sten, næsten tilføget, så størrelsen er usikker. Derfra mod vest en række af 5 sten af ulige stør- relse. Mellem 3' og 4' sten i rækken en noget mindre sten lidt nord for rækkens flugt. Omtrent vinkelret på den vestligste sten i rækken løber en ny række mod syd, bestående af 4 sten. Vest og øst for den midterste sten i denne række atter 2 sten i lige stor afstand fra rækken. Øst for rækken endelig en enkelt sten (forsøgt kløvet i moderne tid), som måske ikke ligger primært. Skitse, optaget på stedet, vedlægges.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor1007:1-2: Stenrække af 6 sten på linie. 1 S for mellem 1 og 2 i rækken, 1 N for mellem 3 og 4, yderligere 1 N for mellem 5 og 6, denne har kilemærker.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet er store sten der ligger i lyngklædt areal på Troldsting ved Bulbjerg. Omfatter fredningsnumrene 1007:1-1007:6 og 1007:29. Det var ved tilsynet ikke muligt at identificere de enkelte sten/fredningsnumre ud fra det tilgængelige materiale.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Stenrække

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links